Programma

Gedurende een jaar wordt u begeleid in uw ontwikkeling en het realiseren van verandering in de praktijk door trainers met een gedegen praktijkervaring op het gebied van management en leiderschap. Het programma is een combinatie van: trainingen (de modules), reflectie (assesment en feedback), intervisie, coaching en persoonlijke begeleiding. De opbouw van het programma en de interventies maken dat uw ontwikkeling optimaal aansluit op uw persoonlijke leerdoelen en praktijksituatie.

STAP 1 De voorbereiding

Voorafgaand aan het programma vindt een assessment en persoonlijk intakegesprek plaats. Op basis hiervan stelt u een persoonlijk ontwikkelingsplan op met concrete leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haalt u het hoogst mogelijke rendement uit het programma.

STAP 2 De modules

Tijdens het programma worden gedurende het jaar vier ontwikkelingsmodules en een afsluiting gevolgd. De modules kenmerken zich door inspirerende plenaire inleidingen en verschillende leiderschapstheorieën, die afgewisseld worden met praktijkgerichte opdrachten in subgroepen.

STAP 3 Coaching en intervisie

Tussen de modules door werkt u opdrachten uit, die tijdens de online coaching en intervisie sessies worden behandeld. Deelnemers kunnen tussentijds een beroep doen op hun vaste persoonlijke coach. Door het delen van ervaringen tijdens de coaching en intervisie sessies wordt het leren van elkaar versterkt.

STAP 4 Afsluiting en certificering

Het programma wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Doel is dat u aantoont dat wat u geleerd hebt kunt toepassen in de praktijk. Bij een voldoende beoordeling ontvangt u een certificaat van het “Leiderschapsversterkend Programma” van de Management & Leadership Academy.