Modules

MODULE 1: Ontwikkelen en belichten (2 aaneengesloten dagen)

“Leadership and learning are indispensable to each other” John F. Kennedy

  • U krijgt inzicht in uw persoonlijke overtuigingen, leiderschapsstijl, leerdoelen en op welke manier u uw leren het beste kunt organiseren.
  • U krijgt inzicht in de omgeving waarin u actief bent en op welke manier u hier – als leidinggevende – waarde kunt toevoegen.

MODULE 2: Richten (1 dag)

“Leadership is the capacity to translate vision into reality”  Warren Bennis

  • U vertaalt uw omgevingsanalyse naar een visie op basis van duurzame waarden en overtuigingen met concrete aandachtgebieden en veranderthema’s.
  • U krijgt inzicht op welke manier u deze veranderingen kunt organiseren en realiseren.

MODULE 3: Inrichten (1 dag)

“Management is doing things right; leadership is doing the right things”  Peter Drucker

  • U vertaalt uw visie en concrete aandachtsgebieden en veranderthema’s in concrete meetbare doelstellingen.
  • U krijgt inzicht op welke manier u uw activiteiten kunt organiseren en bijsturen.

MODULE 4: Verrichten (2 losse dagen)

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader” John Quincy Adams

  • U krijgt inzicht in hoe u individuele medewerkers kunt inspireren en aanzetten tot verandering en ontwikkeling en hoe om te gaan met weerstand en spanningen.
  • Tijdens deze module krijgt u inzicht in hoe u uw medewerkers beter kunt laten samenwerken als team en hoe u bouwt aan een cultuur, gericht op duurzame prestaties en resultaten.

AFSLUITING: (1 dag)

“Example is leadership” Albert Schweitzer

  • Tijdens de afsluiting overlegt u uw persoonlijke portfolio waarin u uw persoonlijke ontwikkeling gedurende het afgelopen jaar beschrijft.
  • U presenteert de belangrijkste uitkomsten van uw ervaringen en hoe u uw ontwikkeling verder wil gaan organiseren.