Waardevol Leiderschapsprogramma

BewerkenWaardevol Leiderschapsprogramma

Inleiding

Als leidinggevende wilt u het beste uit uw mensen halen en ze zo goed mogelijk laten samenwerken. Ze stimuleren om elkaar te helpen zich verder te blijven ontwikkelen, vernieuwen, veranderen en verbeteren. Samen excelleren en zo tot optimale prestaties en duurzame resultaten te komen. Met elkaar en voor elkaar. Niet omdat het moet, maar omdat zij dit willen.

Het “Leiderschapsprogramma” helpt u als leidinggevende met het ontwikkelen van uw authentieke leiderschapsvaardigheden op basis van duurzame waarden en overtuigingen. Tijdens dit programma leert u hoe u mensen inspireert en de omstandigheden creëert waarin u het beste uit u zelf en uw mensen naar boven haalt. Hoe u een open en veilige cultuur bewerkstelligt waarin medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. U leert hoe u medewerkers kunt stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hoe u verschillende individuen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden, kunt laten excelleren en samenwerken. Hoe u een hoog presterend team creëert dat voortdurend bezig is met verbetering en vernieuwing.

Het Waardevol Leiderschap Programma inspireert u om anderen te inspireren grenzen te verleggen. Leidinggeven op basis van persoonlijke kracht, niet macht.

Voor wie

Het “Waardevol Leiderschap Programma” is bestemd voor iedereen die leiding geeft, zoals: teamleiders, managers en projectmanagers die hun leiderschapsvaardigheden willen versterken.

Resultaat

Na het volgen van het “Waardevol Leiderschapsprogramma” bent u in staat om het beste uit uw mensen te halen en ze zo goed mogelijk te laten samenwerken. U heeft geleerd hoe u uw team kunt ontwikkelen tot een (meer) zelfsturend team en welke rol u daarin kunt vervullen. U weet een cultuur te creëren waarin uw medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en voortdurend bezig zijn met verbetering en vernieuwing. U bent in staat om individuele kwaliteiten van uw teamleden maximaal tot hun recht te laten komen en ze als team te laten excelleren. U heeft geleerd hoe u medewerkers kunt stimuleren tot verdere zelfontwikkeling. Tot slot bent u in staat een omgeving te creëren waarin topprestaties behaald kunnen worden die leiden tot maximale resultaten en duurzame successen.

Modules

MODULE 1: Ontwikkelen en belichten (2 aaneengesloten dagen)

“Leadership and learning are indispensable to each other” John F. Kennedy

  • U krijgt inzicht in uw persoonlijke overtuigingen, leiderschapsstijl, leerdoelen en op welke manier u uw leren het beste kunt organiseren.
  • U krijgt inzicht in de omgeving waarin u actief bent en op welke manier u hier – als leidinggevende – waarde kunt toevoegen.

MODULE 2: Richten (1 dag)

“Leadership is the capacity to translate vision into reality”  Warren Bennis

  • U vertaalt uw omgevingsanalyse naar een visie op basis van duurzame waarden en overtuigingen met concrete aandachtgebieden en veranderthema’s.
  • U krijgt inzicht op welke manier u deze veranderingen kunt organiseren en realiseren.

MODULE 3: Inrichten (1 dag)

“Management is doing things right; leadership is doing the right things”  Peter Drucker

  • U vertaalt uw visie en concrete aandachtsgebieden en veranderthema’s in concrete meetbare doelstellingen.
  • U krijgt inzicht op welke manier u uw activiteiten kunt organiseren en bijsturen.

MODULE 4: Verrichten (2 losse dagen)

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader” John Quincy Adams

  • U krijgt inzicht in hoe u individuele medewerkers kunt inspireren en aanzetten tot verandering en ontwikkeling en hoe om te gaan met weerstand en spanningen.
  • Tijdens deze module krijgt u inzicht in hoe u uw medewerkers beter kunt laten samenwerken als team en hoe u bouwt aan een cultuur, gericht op duurzame prestaties en resultaten.

AFSLUITING: (1 dag)

“Example is leadership” Albert Schweitzer

  • Tijdens de afsluiting overlegt u uw persoonlijke portfolio waarin u uw persoonlijke ontwikkeling gedurende het afgelopen jaar beschrijft.
  • U presenteert de belangrijkste uitkomsten van uw ervaringen en hoe u uw ontwikkeling verder wil gaan organiseren.

Gedurende een jaar wordt u begeleid in uw ontwikkeling en het realiseren van verandering in de praktijk door trainers met een gedegen praktijkervaring op het gebied van management en leiderschap. Het programma is een combinatie van: trainingen (de modules), reflectie (assesment en feedback), intervisie, coaching en persoonlijke begeleiding. De opbouw van het programma en de interventies maken dat uw ontwikkeling optimaal aansluit op uw persoonlijke leerdoelen en praktijksituatie.

Werkwijze

STAP 1 De voorbereiding

Voorafgaand aan het programma vindt een assessment en persoonlijk intakegesprek plaats. Op basis hiervan stelt u een persoonlijk ontwikkelingsplan op met concrete leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haalt u het hoogst mogelijke rendement uit het programma.

STAP 2 De modules

Tijdens het programma worden gedurende het jaar vier ontwikkelingsmodules en een afsluiting gevolgd. De modules kenmerken zich door inspirerende plenaire inleidingen en verschillende leiderschapstheorieën, die afgewisseld worden met praktijkgerichte opdrachten in subgroepen.

STAP 3 Coaching en intervisie

Tussen de modules door werkt u opdrachten uit, die tijdens de online coaching en intervisie sessies worden behandeld. Deelnemers kunnen tussentijds een beroep doen op hun vaste persoonlijke coach. Door het delen van ervaringen tijdens de coaching en intervisie sessies wordt het leren van elkaar versterkt.

STAP 4 Afsluiting en certificering

Het programma wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Doel is dat u aantoont dat wat u geleerd hebt kunt toepassen in de praktijk. Bij een voldoende beoordeling ontvangt u een certificaat van het “Leiderschapsversterkend Programma” van de Management & Leadership Academy.

Locatie en data

De locatie en data van Waardevol Leiderschapsprogramma wisselen en zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen (minimaal 4 en maximaal 9). Voor meer informatie over de eerst volgende data en locaties kunt u contact met ons opnemen met via onderstaand telefoonnummer of email adres.

Contactgegevens

Management & Leadership Academy

Van Campenstraat 23

3818 BA AMERSFOORT

+31 6 1680 2550

info@mlacademy.nl