Inhoud

Waardevol Leidinggeven

Wat maakt dat de ene leidinggevende over een beter presterend team en hoger gemotiveerde medewerkers beschikt dan de andere leidinggevende? In een steeds sneller veranderende wereld met steeds beter opgeleide mensen wordt er ook steeds meer verwacht van de competenties van leidinggevenden.

Onderzoek laat zien dat goed presterende en gewaardeerde leidinggevenden gericht zijn op groei en ontwikkeling. Ze werken vanuit diepere waarden en zijn emotioneel intelligent. Ze begrijpen de kracht en het belang van goede communicatie en tonen zich open en transparant. Sterke leidinggevenden beschikken verder over goede coachingsvaardigheden, kunnen goed feedback geven èn ontvangen en durven beslissingen te nemen. Het goede nieuws is: al deze vaardigheden kun je ontwikkelen.

De training Waardevol Leidinggeven laat deelnemers het belang van bovengenoemd competenties zien en helpt ze hun eigen vaardigheden verder te versterken en toe te passen in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de training hebben deelnemers een belangrijke groei doorgemaakt in hun leiderschapsvaardigheden en zijn zij in staat bewuster leiding te geven op basis van duurzame waarden. Met als belangrijkste resultaat: meer betrokken medewerkers en betere teamprestaties.

Voor wie

De training Waardevol Leidinggeven is bedoeld voor iedereen die direct of indirect leidinggeeft aan een team (bijvoorbeeld: managers, team- of projectleiders) en zijn of haar leiderschapsvaardigheden verder wil ontwikkelen.

Programma

De training Waardevol Leidinggeven kenmerkt zich door inspirerende inleidingen en praktijkvoorbeelden gevolgd door korte gezamenlijke oefeningen. Daarnaast is het programma zo opgebouwd dat de tijdsinvestering voor de deelnemers tot een minimum beperkt is, maar dat het effect en rendement van de training zo hoog mogelijk is.

Intake en voorbereiding

Iedere deelnemer heeft een persoonlijke online intake waarin zijn of haar leiderschapsvoorkeur wordt besproken en ontwikkelingsdoelen worden vastgesteld. Na de intake krijgen deelnemers toegang tot het e-learning platform waarin ze toegang hebben tot lesstof, theorie en achtergrond met betrekking tot Waardevol Leidinggeven.

Dag 1:

Na een kennismaking wordt uitgebreid ingegaan op het belang van een op ontwikkeling en groei gerichte instelling en op het belang van duurzame waarden daarbij. Na de lunch wordt ingezoomd op de kracht en het belang van communicatie en emotionele intelligentie bij leidinggeven en op de vraag hoe je deze vaardigheden verder kunt ontwikkelen.

Na afsluiting en evaluatie krijgen de deelnemers gerichte opdrachten waarmee ze in de praktijk kunnen oefenen. Naast gebruik van het e-learningplatform kunnen deelnemers voor vragen een beroep doen op hun trainer.

Dag 2:

De tweede dag start met reflectie op en evaluatie van de praktijkopdracht. Daarna behandelen we wat theorie en gaan we in op transparant managen en coachen. Na de pauze is er aandacht voor hoe je waardevolle feedback geeft en ontvangt en hoe je goede “afgewogen” beslissingen neemt. De training wordt afgesloten met een evaluatie en het vaststellen van de persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen van de deelnemers.

Online coaching en begeleiding

Gedurende acht weken na de tweede dag kunnen deelnemers gebruikmaken van het online coaching- en begeleidingsprogramma. Hierin kunnen ze vragen stellen aan hun trainer of mededeelnemers.

Afsluiting

Na ongeveer acht weken volgt een terugkomsessie (ochtend of middag) waarin deelnemers hun ervaringen delen met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Na afloop ontvangen deelnemers een bewijs van deelname en het certificaat Waardevol Leidinggeven van de Management & Leadership Academy.

Inschrijven

Klik op deze link: “inschrijfformulier” om je in te schrijven voor één van de eerst volgende trainingen. Na inschrijving nemen we contact met je op voor een telefonisch intake gesprek om je doelstellingen en achtergrond te bespreken.