Diensten

Wat doen we?

De Management & Leadership Academy helpt organisaties bij het ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden voor zowel private als publieke organisaties op basis van duurzame waarden, ofwel Waardevol Leiderschap. Met onze kennis, ervaring en netwerk van deskundige trainers en coaches helpen we organisaties met het invullen van verschillende (ontwikkelings)vraagstukken op het gebied van management en leiderschap. Door onze kennis en ervaring worden we de onze opdrachtgevers steeds meer gevraagd voor diensten met betrekking tot management en leiderschap. Een overzicht van onze belangrijkste diensten zijn:

1. Management- en leiderschapsprogramma’s

De Management & Leadership Academy ontwikkelt en verzorgt klant specifieke management- en leiderschapsprogramma’s met als doel het versterken van de leiderschapsvaardigheden gericht op strategische doelstellingen en ontwikkelvraagstukken van onze opdrachtgevers en de ontwikkelingsbehoeften van de individuele deelnemers. Onze programmaleiders ontwikkelen en begeleiden de gehele programma’s of specifieke onderdelen van een management of leiderschapsprogramma. Algemene management- en leiderschapsprogramma’s worden door onze eigen programmaleiders ontwikkelt en samengesteld. Gedurende het traject verzorgt de programmaleider het programma, de training, de coaching en intervisiesessies samen ondersteund door onze trainers, coaches en programmacoördinatoren. Hierdoor hebben de deelnemers en onze opdrachtgevers één aanspreekpunt. Specifieke modules laten we in overleg met onze opdrachtgevers ontwikkelen door externe deskundigen. Zij verzorgen deze modules voor onze opdrachtgevers uit naam van de Management & Leadership Academy. Daarbij draagt de Management & Leadership Academy volledige verantwoordelijkheid over de kwaliteit en uitvoering van deze modules. Daarbij verzorgen we het gehele programma en – indien gewenst – de certificering van het gehele programma inclusief de aanvullende modules. Desgewenst kunnen we ook organisaties helpen met de ontwikkeling van het programma waardoor ze de uitvoering zelf kunnen verzorgen of ondersteunen we hen bij (onderdelen) van het eigen ontwikkelde programma.

2. Coaching en intervisie

We coachen individuele leiders en leiderschapsteams met de ontwikkeling van hun leiderschapsvaardigheden en het realiseren van persoonlijke en professionele doelstellingen. Samen met de deelnemer(s) stellen we de ontwikkel- of veranderbehoefte vast via een persoonlijk ontwikkelingsplan of team ontwikkelingsplan. Op basis hiervan selecteren we een geschikte coach die de deelnemer(s) begeleid in hun ontwikkelingstraject aan de hand van een coachingsconvenant. In dit convenant staan praktische zaken beschreven zoals: de doelstellingen, duur, locatie, tarieven en frequentie maar ook afspraken over bijvoorbeeld omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen.

Behalve coaching begeleiden we ook intervisietrajecten voor leidinggevenden. De doelstelling van de intervisiebijeenkomsten is het delen van kennis en ervaringen tussen leidinggevenden aan de hand van intervisieschema’s. De intervisiebegeleider zorgt dat de intervisiebijeenkomsten verlopen volgens het schema zodat de bijeenkomsten gestructureerd verlopen, onderwerpen relevant zijn en alle deelnemers betrokken worden. Dit verhoogd de kwaliteit en het rendement van de intervisiesessies, zeker bij onervaren intervisiegroepen. Daarnaast verzorgen we intervisietrainingen waarbij we groepen trainen om zelfstandig intervisiebijeenkomsten te organiseren en begeleiden.

3. Workshops en masterclasses

In opdracht ontwikkelen en organiseren we verschillende workshops en masterclasses op het gebied van management- en leiderschap. In deze workshops en masterclasses worden specifieke onderwerpen behandeld met als doel de kennis en vaardigheden van de deelnemers met betrekking tot dit onderwerp te ontwikkelen. Al onze workshops en masterclasses zijn interactief waarbij theorie wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Hiermee maken we de theorie die tijdens de workshop wordt behandeld ook praktisch toepasbaar voor iedere deelnemer. Bij het oefenen van vaardigheden simuleren we zoveel mogelijk de praktijksituatie van de deelnemers. Eventueel worden deelnemers begeleid bij het uitoefenen van de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk, waarna de situatie samen met de deelnemer en eventuele andere betrokken wordt geëvalueerd. Het doel is dat iedere deelnemer na het volgen van een workshop of masterclass niet alleen kennis of vaardigheden heeft opgedaan (bewust), maar deze ook kan toepassen in de praktijk (bekwaam) of wel bewust bekwaam zijn.

4. Advies en interim management

Heeft u vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkelen van mensen, teams of organisaties. Ons netwerk bestaat uit experts op heel veel vakgebieden. Op basis van de vraag of opdracht selecteren we geschikte en beschikbare adviseurs of interim managers en stellen deze geheel vrijblijvend aan u voor.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in een leiderschap- of managementprogramma voor uw organisatie of wilt u advies en ondersteuning bij de ontwikkeling hiervan? Onze programmaleiders informeren u graag over de mogelijkheden die we u hierbij kunnen aanbieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via: info@mlacademy.nl of +31 6 1680 2550.